Garantier

De Boers produkter får endast installeras av utbildade och auktoriserade entreprenörer. Taken installeras i enlighet med fabrikens anvisningar och Hus AMA.

En upp till 20 årig Tätskiktsgaranti med förbetald premie för hela garantitiden ingår alltid i entreprenaden.

Utöver Tätskiktsgarantin så kan vi erbjuda en unik Totalgaranti. Här besiktigas och fotodokumenteras även entreprenaden innan den godkänns och ställs ut. Den innefattar följande:

  • Försäkringsbolaget garanterar allt under hela garantitiden d.v.s. från dag 1 och i samtliga 20 år vid installation av DuO F1 och 15 år vid DeboVix eller DeboFlex.
  • Den innefattar tätskikt, utfört arbete samt eventuella följdskador på byggnaden/konstruktionen.
  • Den täcker skador upp till 1 000 000 € (ca 9 800 000 SEK).
  • Den har inget åldersavdrag vid en eventuell reklamation.
  • Totalgarantin har förbetald premie för hela garantitiden, från dag 1 och i samtliga 20/15 år. Detta innebär att om entreprenören eller tillverkaren skulle gå i konkurs så är kunden alltid återförsäkrad hos försäkringsbolaget.
  • Eventuella skador regleras alltid enligt svensk lag.
  • Försäkringsgivare är Amlin Insurance (www.amlin.com)