DuO Bridges & Tunnels

DuO Bridges & Tunnels har samma unika uppbyggnad som DuO F1 med den skillnaden att den är 5 mm tjock istället för 4 mm. Den har även en kraftigare stomme samt en förhöjd smältpunkt på ovansidan. Betong och asfalt kan appliceras ovanpå tätskiktets anpassade ytfinish.

Den är extremt stark och används där det ställs extra höga krav på ett tätskiktmembrans styrka som exempelvis tunnlar, broar, parkeringsdäck, innergårdar m.m.

 

duo_bridges_tunnels