DuO Landscape

DuO Landscape har samma unika uppbyggnad som DuO F1 men innehåller även ett anti-root medel som gör att sedumrötter och annan oönskad växtlighet inte kan penetrera igenom tätskiktet.

Den används vid takträdgårdar, sedumtak, grästak, innergårdar med planteringar och växtlighet m.m. där det erfordras ett tätskiktsmembran som är rotbeständigt.

 

GRS_0097